Vicente García Rubert

Vicente García Rubert

Técnico en Departamento Mercados Secundarios, Poscontratación de CNMV